panelarrow

Show Box

Nowinki technologiczne

SurfControl

Systemy filtracji treści internetowych

Produkty Surfcontrol są w pełni skalowalne, w dużym stopniu niezależne od infrastruktury sieciowej, całkowicie niezależne od platformy sprzętowej lub są z nią zintegrowane. Administracja poszczególnymi elementami jest nadzwyczaj prosta. Produkty integrują się z infrastrukturą logiczną wykrywając oraz wykorzystując istniejące struktury.

SurfControl Web Filter

Filtrowanie stron WWW. Poprzez kategoryzację treści (np. wiadomości, sport, rozrywka, treści obsceniczne, itp.) umożliwia udostępnianie/blokowanie wybranych kategorii stron internetowych.

SurfControl E-mail Filter

Filtrowanie poczty wg kategorii treści. Rozpoznawanie treści poufnych oraz zakazanych przez administratora. Ochrona antyspamowa nie bazująca wyłącznie na adresach spamowych.

SurfControl Instant Message Filter

Filtrowanie publicznych protokołów komunikatorów internetowych. Filtracja protokołów wymiany plików w sieciach Peer to Peer.

SurfControl Risk Filter

Sprzętowa wersja E-mail Filtera przeznaczona dla przedsiębiorstw o bardzo dużej liczbie stanowisk.

W skrócie o firmie SurfControl

Firma SurfControl zainicjowała swoje działanie w 1998 r. w Wielkiej Brytanii. Obecnie oddziały firmy rozlokowane są na wszystkich kontynentach. Dzisiaj jest na pierwszym miejscu firm zajmujących się filtrowaniem treści internetowych. Baza danych obejmuje 7,5 miliona filtrowanych i skategoryzowanych adresów URL. Tygodniowo na całym świecie dodawanych jest 35 tysięcy nowych. Polski oddział kategoryzuje 3 tysiące nowych adresów tygodniowo.

Korzyści

Zwiększenie bezpieczeństwa sieci wewnętrznej poprzez eliminację dostępu do treści, które mogłyby spowodować straty lub które mogłoby spowodować naruszenie prawa.
Ochrona przed „wyciekiem” treści poufnych.
Optymalizacja zasobów sieciowych, minimalizacja ruchu w sieci, zwiększenie przepustowości.
Zwiększenie produktywności pracowników, którzy nie korzystają w czasie pracy z Internetu do celów prywatnych/rozrywkowych.
Firma SurfControl jako JEDYNA objęła swoim działaniem rynki wschodnie, w tym Polskę. Oznacza to między innymi kategoryzowanie polskich zasobów internetowych. Jest to jedyny tak zaawansowany produkt dostępny w naszym kraju.

Comments are closed.